ACT Oedeemreductie

02G70829

 

KLIK HIER OM DE CURSUS ACT OEDEEMREDUCTIE ARM EN BEEN TE BESTELLEN.


De cursus ACT Oedeemreductie Arm en Been kan los besteld worden, of gevolgd worden na het halen van de cursus ACT-Expert TEK. Na het halen van deze cursus oedeemreductie arm en been kunnen zwachtels, ACD’s, IPC, e.d. ingezet worden bij afvoerproblemen van bloed en lymfe.

De cursus ACT Oedeemreductie Arm en Been is interessant voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten, thuiszorg, etc. Als ook TEK aangemeten moeten worden, dient eveneens de cursus ACT-Expert TEK gevolgd te worden.

In de praktijk betekent dit vooral het behandelen van patienten met veneuze- en lymfoedemen aan armen en benen, vooral als gevolg van veneuze problematiek. Ook het verdrijven van oedemen bij veneuze ulcera komt aan bod. Bij verdergaande complicaties aan huid en onderliggende structuren of chronische wonden (veneuze ulcera) wordt nauw samengewerkt of terug- / doorverwezen naar specialisten zoals wondverpleegkundigen, huid- en oedeemfysiotherapeuten. Om naast de benodigde theoretische kennis ook goed inzicht te krijgen wat het verstrekken van therapeutisch elastische kousen inhoudt, worden alle theorie-modules meegeleverd. Ook het kunnen opstellen van een multi-disciplinair zorgplan komt aan de orde. Voor het opdoen van vaardigheden wordt samengewerkt met diverse fabrikanten, zoals Varodem, Medi, BSN Medical, Bauerfeind, Juzo en Lohmann & Rauscher. Hiervoor zijn speciaal geselecteerde workshops beschikbaar.

De toetsing van de theorie en de beoordeling van de praktijkopdracht ‘Multidisciplinair Zorgplan’ geschiedt door Nova Mundo.

Indien gewenst, kan de cursus worden afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid Oedeemreductie Arm en Been. Deze Proeve wordt door onafhankelijke examinatoren afgenomen.


De cursus ACT-Expert Oedeemreductie Arm en Been  bestaat uit een een praktijkopdracht aangaande het opstellen van een multidisciplinair zorgplan, een of meerdere geselecteerde workshops van fabrikanten en de tien theoriemodules uit het Nova Mundo Handboek Ambulante Compressietherapie.


Kosten ACT-Expert Oedeemreductie Arm en Been (ex btw en prijswijzigingen voorbehouden):

  • Theorie ACT-Basis en ACT-Expert + 2x theorie-examen + praktijkopdracht Zorgplan incl. beoordeling: euro 410,-
  • Workshop(s) fabrikanten: indicatie euro 40,- p/workshop
  • Indicatie kosten Proeve van Bekwaamheid Oedeemreductie Arm en Been euro 340,-

Diplomering:

  • Diploma Consulent ACT Oedeemreductie Arm en Been
  • Certificaat ‘Multidisciplinair Zorgplan’
  • Indien aangemeld door fabrikant, bij- en nascholingspunten voor de gevolgde workshop(s)

Let op: ruim 15% korting bij aanschaf van hele opleiding in 1 koop in plaats van losse cursussen ACT-Basis + ACT-Expert TEK + ACT-Expert Oedeemreductie Arm en Been.


KLIK HIER OM DE CURSUS ACT-EXPERT OEDEEMREDUCTIE ARM EN BEEN TE BESTELLEN.