Intro – curriculum ontwikkelen

Baby walking to mothers outstretched hands

 

De kennis die in de ACT-opleiding van Nova Mundo vergaard is blijft niet actueel. De opleiding wordt elk jaar geactualiseerd en om de paar jaar extra grondig aangepakt om deze aan de laatste educatieve en inhoudelijke inzichten aan te passen. Dit betekent ook dat de kennis en kunde van de cursist aan veroudering onderhevig is. Om dit op te vangen heeft de ACT-zorgverlener eenĀ curriculum, een leerplan, nodig.

Voor dit curriculum verdient het aanbeveling om periodiek opnieuw de laatste versie van de ACT-opleiding te bestuderen. Daarnaast kan via bij- en nascholing de eigen kennis en kunde verdiept worden en kan men zich verder specialiseren. Hiermee wordt toegevoegde waarde geboden om aan de multidisciplinaire zorgketens waarin ACT een rol speelt te kunnen deelnemen.

In 2014 en later zijn een aantal relevante medische richtlijnen uitgekomen, die het beroep van de ACT-expert (bandagist / TEK-aanmeter) tot in de kern raken. Mede hierom wensen zorgverzekeraars aanvullende expertise van zorgverleners die zich met ACT bezig houden. Denk bijvoorbeeld aan het deelnemen aan een zorgketen voor de behandeling van oedemen als gevolg van een veneus ulcus, of bij de ontwikkeling van een lymfoedeem aan de arm na een okselklierdissectie.

Het actueel houden van de basiskennis en – vaardigheden, evenals bij- en nascholing is hiermee een wezenlijk onderdeel van het op kwalitatief hoog niveau uitoefenen van het beroep van zorgverlener ACT.