Coulance- regeling vervangende cursist

Let op:

  • de coulanceregeling geldt alleen voor de opleiding Compressie-therapeut en de cursus Assistent Compressie-therapeut.

Mochten er cursisten onverhoopt afhaken, dan kan in veel gevallen een beroep worden gedaan op de coulanceregeling. Hierbij kan een andere cursist dan de oorspronkelijke, de hele of een gedeelte van de aangeschafte cursus(sen) afmaken.

Nova Mundo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een vraag om toepassing van de coulanceregeling naar eigen inzicht goed of af te keuren.

Enkele regels worden altijd gehanteerd:

  • Er kan voor dezelfde cursus / opleiding maar 1x een beroep op de coulanceregeling gedaan worden.
  • De coulanceregeling kan alleen binnen 1 jaar na aanschaf van de cursus worden aangevraagd.
  • Cursussen zijn niet overdraagbaar van de ene rechtspersoon naar een andere.
  • Bij een door Nova Mundo goedgekeurde aanvraag voor de coulanceregeling wordt voor administratie- en registratiekosten €140,- ex btw in rekening gebracht.
  • Indien bij de cursus Assistent Compressie-therapeut een theorie-examen is afgelegd of een workshop gevolgd is door een cursist, kan de cursus niet meer door een vervanger worden afgemaakt.
  • Indien de hele opleiding tot Compressie-therapeut (dus inclusief de cursus Assistent Compressie-therapeut) in 1 koop is aangeschaft en de cursus ‘Assistent’ al is afgerond maar nog geen van de onderdelen van het vervolgtraject van de opleiding tot Compressie-therapeut, wordt binnen de coulanceregeling voor een nieuwe cursist voor de volledige opleiding tot Compressie-therapeut enkel het bedrag voor de cursus Assistent Compressie-therapeut plus de administratie- en registratiekosten gefactureerd.
  • Indien bij het vervolgtraject van de opleiding tot Compressie-therapeut (alle onderdelen buiten de cursus ‘Assistent’) een theorie-examen is afgelegd of een workshop of een praktijkopdracht is afgerond, kan de opleiding niet meer door een vervanger worden afgemaakt.

Neem bij voorkeur per e-mail contact op met Nova Mundo als u een beroep wilt doen op de coulanceregeling.