Coulanceregeling vervangende cursist

Let op:

  • de coulanceregeling geldt alleen voor de opleiding Compressietherapeut TEK / Basiscursus ACT – TEK.

Mochten er cursisten onverhoopt afhaken, dan kan in veel gevallen een beroep worden gedaan op de coulanceregeling. Hierbij kan een andere cursist dan de oorspronkelijke, de hele of een gedeelte van de aangeschafte cursus(sen) afmaken.

Nova Mundo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een vraag om toepassing van de coulanceregeling naar eigen inzicht goed of af te keuren.

Enkele regels worden altijd gehanteerd:

  • Er kan voor dezelfde cursus maar 1x een beroep op de coulanceregeling gedaan worden.
  • Indien het theorie-examen van een cursus is afgelegd door een cursist, kan de cursus niet meer door een vervanger worden afgemaakt.
  • De coulanceregeling kan alleen binnen 1 jaar na aanschaf van de cursus worden aangevraagd.
  • Cursussen zijn niet overdraagbaar van de ene rechtspersoon naar een andere.
  • Bij een door Nova Mundo goedgekeurde aanvraag voor de coulanceregeling wordt voor administratie- en registratiekosten euro 140,- ex btw in rekening gebracht.
  • Indien de TEK-Basiscursus en de TEK-Expertcursus in 1 koop zijn aangeschaft en de Basiscursus al is afgerond c.q. het theorie-examen afgelegd, wordt binnen de coulanceregeling voor een volledige opleiding (Basiscursus plus Expertcursus) het bedrag voor de Basiscursus plus de administratie- en registratiekosten gefactureerd.

Neem bij voorkeur per e-mail contact op met Nova Mundo als u een beroep wilt doen op de coulanceregeling.