Overzicht educatieve tools

Opleiding Compressietherapeut

De didactiek van de cursus Assistent Compressietherapeut en de Opleiding tot Compressietherapeut is opgezet als ‘blended learning’, met als achterliggend didactisch model de ’taxonomie van Romiszowski’. Blended learning wil zeggen dat voor de manier waarop de kennis wordt aangeboden is aangepast aan de best daarbij passende lesvorm. Er wordt een combinatie gebruikt van praktijktraining via workshops of stages, kennisopbouw door het het steeds meer uitdiepen van theorie in boeken en manuals, oefenen van theorie via e-learning (thuisstudie), en het beantwoorden van vragen middels e-mail, telefoon of beeldvergadering. Met behulp van de ’taxonomie van Romiszowski’ worden de verschillende manieren waarop mensen het beste leren en handvaardigheid opbouwen gekoppeld aan de lesvormen binnen het ‘blended learning’.

Cursus Assistent Compressietherapeut

 • Handboek ACT deel 1 – Basiskennis aandoeningen
 • Manual TEK Verstrekken – Eenvoudige medische indicaties
 • Interactieve Oefenvragen over Handboek ACT deel 1 en manual TEK Verstrekken eenvoudige indicaties
 • Handboek Praktijkbegeleider cursus Assistent Compressietherapeut
 • Klassikale bijeenkomst
 • Helpdesk voor cursisten (e-mail) bij vragen

Aanvullende onderdelen opleiding Compressietherapeut

 • Handboek ACT deel 2 – Verdieping aandoeningen
 • Manual TEK Verstrekken – Complexe medische indicaties
 • Interactieve oefenvragen over Handboek ACT deel 2 en manual TEK Verstrekken complexe indicaties
 • Handboek Praktijkbegeleider opleiding Compressietherapeut
 • Klassikale bijeenkomst
 • Praktijkopdracht casuistiek met bijbehorende workshop casuistiek
 • Workshop Praktijktraining (examentraining)
 • Proeve van Bekwaamheid TEK
 • Helpdesk voor cursisten (e-mail) bij vragen