Overzicht educatieve tools

Opleiding Compressietherapeut

Basiscursus TEK

 • Handboek ACT deel 1 – Basiskennis aandoeningen
 • Manual TEK Verstrekken – Basiscursus
 • Interactieve Oefenvragen over Handboek ACT en manual TEK Verstrekken
 • Handboek Praktijkbegeleider Basiscursus

Expertcursus TEK

 • Handboek ACT deel 2 – Verdieping aandoeningen
 • Manual TEK Verstrekken – Expertcursus
 • Interactieve oefenvragen over Handboek ACT en manual TEK Verstrekken
 • Handboek Praktijkbegeleider Expertcursus
 • Workshops casuistiek en praktijkdag (examentraining)
 • Praktijkopdracht casuistiek
 • Proeve van Bekwaamheid TEK

 

Bij- en nascholing Compressiehulpmiddelen ACD’s en zwachtels (reductie van (lymf)oedeem)

ACD’s en zwachtels voor huid- en oedeemfysio­therapeuten, evenals wondverpleegkundigen

 • Workshopdag Compressiehulpmiddelen ACD’s en zwachtels

ACD’s en zwachtels voor compressietherapeuten

 • Vooropleiding tot Compressietherapeut TEK.
 • Handboek ACT deel 3 – Inleiding Reductie  (lymf)oedeem
 • Interactieve oefenvragen over Handboek ACT deel 3
 • Human Anatomy Atlas (3D-software)
 • Workshopdag Compressiehulpmiddelen ACD’s en zwachtels

ACD’s en zwachtels voor verzorgenden

 • Maatwerk

 

Bij- en nascholing TEK voor BIG-geregistreerden

TEK verstrekken voor huidtherapeuten

 • Manuals TEK Verstrekken Basiscursus en Expertcursus
 • Interactieve oefenvragen over manuals TEK Verstrekken
 • Opfriscursus workshop TEK aanmeten

TEK verstrekken voor Oedeemfysiotherapeuten

 • Ter inzage: Handboek  ACT- Basiskennis en Handboek ACT – Verdieping Aandoeningen
 • Manuals TEK Verstrekken Basiscursus en Expertcursus
 • Interactieve oefenvragen over Handboeken ACT en manuals TEK Verstrekken
 • Handboeken Praktijkbegeleider Basiscursus en Expertcursus
 • Praktijkdag (workshop examentraining)
 • Proeve van Bekwaamheid TEK