Studienet – Informatie over de Proeve van Bekwaamheid TEK

=====================

Wilt u een Proeve TEK bestellen / zich inschrijven hiervoor, klik dan hier

=====================

Let op:

 • Onderstaande beschrijving geldt voor de Proeve van Bekwaamheid horende bij de versies van de opleiding tot Compressietherapeut vanaf 1 maart 2021.

Algemene Info

De Proeve wordt in zijn geheel als voldoende of onvoldoende gewaardeerd. Een punt wordt verder niet voor de Proeve gegeven dus ook niet op het diploma vermeldt.

De examinatoren beoordelen elk onderdeel op een transparante manier via een puntentelling (punt tussen 1 – 10). De eindpunt per onderdeel is het gemiddelde van de 2 scores van de examinatoren. Om te kunnen slagen moet de kandidaat aan 2 voorwaarden worden voldoen:

 1. De Proeve is opgedeeld in onderdelen. De kandidaat mag binnen een onderdeel maximaal 1x een 4 en 2x een 5 halen, waarbij dan over het totaal minimaal een gemiddelde van 6,5 moet worden gescoord
 2. Elk onderdeel dient met tenminste een 6 te worden afgesloten.

Een kandidaat neemt de eigen benodigdheden mee waarmee hij gewend is te werken: meetlint, meetplank, aan- en uittrekhulpmiddel, aantekenstift / kohlpotlood, bestelformulier, confectietabel, patiëntenkaart / dossier (eventueel aangevuld met bijbehorende formulieren), anamneseformulier, pen en papier, voorlichtingsmateriaal

Benodigde tijd: Voor de Proeve staat een tijd van 70 minuten, gevolgd door een overleg tussen de examinatoren van 10 minuten en een nabespreking van 10 minuten met de kandidaat. Samen is dit een totaal van 90 minuten. De open vragen die gemaakt zijn tijdens theorie-examen van de opleiding tot Compressietherapeut tellen overigens ook mee bij deze Proeve.

====================

Onderdelen TEK Proeve van Bekwaamheid

INTAKE (ca. 10 minuten)

 • Kandidaat checkt of alle benodigdheden voorhanden zijn voordat patiënt naar binnen wordt geroepen
 • Patiënt wordt op een respectvolle manier uit de wachtkamer geroepen
 • Patiënt wordt voldoende op zijn/haar gemak gesteld
 • Er wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren
 • Kandidaat vraagt goed door
 • Intake / anamneseformulier is volledig en wordt correct afgenomen

METEN VAN ARM EN BEEN (ca. 30 minuten)

 • Inachtnemen van hygiëneregels
 • Correct aanmeten van been en voet
 • Correct aanmeten van arm en hand
 • Werktempo bij het aanmeten van been en arm
 • Correct noteren van de aanmeetgegevens
 • Communicatie (o.m. uitleg / inlevingsvermogen) met patiënt

AAN- EN UITTREKKEN TEK ARM EN BEEN (ca. 30 minuten)

 • Demonstratie en instructie geven aan patiënt zonder een aan- en uittrekhulpmiddel
 • Voorlichting over diverse aan- en uittrekhulpmiddelen
 • Demonstratie en instructie geven aan patiënt met een aan- en uittrekhulpmiddel
 • Begeleiding van zelf oefenen door patiënt
 • Controle pasvorm en hoe patiënt deze ervaart
 • Communicatie en voorlichting (o.m. inlevingsvermogen, overwicht op patiënt, openstaan voor vragen, informeren over therapeutische werking en therapietrouw, klachtenprocedure)