Studienet – Informatie over de Proeve van Bekwaamheid TEK

=====================

Wilt u een Proeve TEK bestellen / zich inschrijven hiervoor, klik dan hier

=====================

Ben jij er klaar voor? Lees hieronder belangrijke informatie die betrekking heeft op je PROEVE 

Let op:

  • Onderstaande beschrijving geldt voor de Proeve van Bekwaamheid horende bij de versies van de opleiding tot Compressietherapeut vanaf 1 maart 2021.

Algemene Info

De Proeve wordt in zijn geheel als voldoende of onvoldoende gewaardeerd. Een punt wordt verder niet voor de Proeve gegeven dus ook niet op het diploma vermeldt.

De examinatoren beoordelen elk onderdeel op een transparante manier via een puntentelling (punt tussen 1 – 10). De eindpunt per onderdeel is het gemiddelde van de 2 scores van de examinatoren. Om te kunnen slagen moet de kandidaat aan 2 voorwaarden worden voldoen:

  1. De Proeve is opgedeeld in onderdelen. De kandidaat mag binnen een onderdeel maximaal 1x een 4 en 2x een 5 halen, waarbij dan over het totaal minimaal een gemiddelde van 6,5 moet worden gescoord
  2. Elk onderdeel dient met tenminste een 6 te worden afgesloten.

Je neemt je eigen benodigdheden mee waarmee je gewend bent te werken: meetlint, meetplank (alleen als je dit ook in de dagelijkse praktijk gebruikt, anders niet), handdesinfectiemiddel of handschoenen, reinigingsmateriaal voor meetlint en glijzak, 1 eenvoudig aan- en uittrekhulpmiddel, 1 armverlengend aan-en uittrekhulpmiddel, huidstift/kohlpotlood, bestelformulier/maatformulier, confectietabellen boekje, pati├źntenkaart/dossier (eventueel aangevuld met bijbehorende formulieren), anamnese- intakeformulier, pen en papier en voorlichtingsmateriaal.

Benodigde tijd: Voor de Proeve staat een tijd van 70 minuten, gevolgd door een overleg tussen de examinatoren van 10 minuten en een nabespreking van 10 minuten met de kandidaat. Samen is dit een totaal van 90 minuten. De open vragen die gemaakt zijn tijdens theorie-examen van de opleiding tot Compressietherapeut tellen overigens ook mee bij deze Proeve.

====================

Download hier de onderdelen behorende bij TEK Proeve van Bekwaamheid