Actuele eindtermen

02G70829

 

De inhoud van alle theorie en workshops wordt voortdurend in nauwe samenwerking met het hele werkveld geactualiseerd. De middel- en lange-termijn ontwikkelingen van de educatie worden aangegeven door de ‘Expertgroep Educatie Compressiezorg’, waarin onder meer branche- en beroepsverenigingen, onafhankelijke deskundigen en diverse fabrikanten zitting hebben. Op de kwaliteit van de afsluitende Proeven van Bekwaamheid wordt toegezien door de onafhankelijke Examencommissie, waarbij de examinatoren bestaan uit onafhankelijke en zelfstandig opererende experts.

Centraal bij dit alles staan de eindtermen van de opleidingen. Deze geven precies aan welke kennis en kunde er via de theoriemodules, de stages, de diverse workshops en praktijkopdracht ingebracht moet worden om tot een optimale educatie te komen. De eindtermen sturen dus zowel de ontwikkeling alsook de kwaliteit van alle educatieve onderdelen aan. Ze vormen samen een werkdocument dat in dialoog met alle betrokkenen voortdurend wordt bijgesteld.

Een van de grote voordelen van deze aanpak is dat ook educatieve onderdelen van derden zonder problemen in het educatietraject ingebouwd kunnen worden. Dit is vooral relevant bij de praktijkgerichte workshops.