Actuele eindtermen / inhoud

02G70829

 

De inhoud van de theorie en workshops wordt voortdurend in nauwe samenwerking met het hele werkveld geactualiseerd. De middel- en lange-termijn ontwikkelingen van de educatie worden aangegeven door de Stuurgroep waarin onder meer branche- en beroepsverenigingen zitting hebben. Het state-of-the-art houden van alle inhoud gebeurd door een Redactieraad, waarin de expertise van de zijde van Nova Mundo, onafhankelijke deskundigen en diverse fabrikanten en hun netwerk gebundeld is. Op de kwaliteit van de afsluitende Proeven van Bekwaamheid wordt toegezien door de onafhankelijke Examencommissie, waarbij ook de examinatoren bestaan uit onafhankelijke experts.

Centraal bij dit alles staan de eindtermen van de opleiding. Deze geven precies aan welke kennis en kunde er via de theoriemodules, de stages, de diverse workshops en praktijkopdracht ingebracht moet worden om tot een optimale educatie te geven. De eindtermen sturen dus zowel de ontwikkeling alsook de kwaliteit van alle educatieve onderdelen aan. Ze vormen samen een werkdocument dat in dialoog met alle betrokkenen voortdurend wordt bijgesteld.

Een van de grote voordelen van deze aanpak is dat ook educatieve onderdelen van derden zonder problemen in het educatietraject ingebouwd kunnen worden. Dit is vooral relevant bij de praktijkgerichte workshops.


KLIK HIER OM DE EINDTERMEN TE DOWNLOADEN.