Cursus Assistent Compressietherapeut

02G70829

 

De cursus Assistent Compressietherapeut is bedoeld voor medewerkers die de Compressietherapeut ondersteunen bij het verstrekken van therapeutisch elastische kousen (TEK). Na het afronden van deze cursus kan de cursist een aantal aanvullende studie-onderdelen volgen om zodoende zelf Compressietherapeut te worden.

U kunt voor het oefenen van de praktijk bij deze cursus kiezen voor het volgen van een stage of het aanschaffen van een Pluspakket, waarbij de stage vervangen is door het volgen van 2 dagen workshops.

  • Let op: wilt u volledig bevoegd compressietherapeut worden en niet alleen assistent, bestel dan de opleiding tot Compressietherapeut en koop de onderdelen niet los. Dit scheelt u enkele honderden euro’s.

Na het met goed gevolg afsluiten van de cursus Assistent Compressietherapeut kan de cursist pati├źnten met een eenvoudige medische indicatie onder supervisie van een volledig opgeleid compressietherapeut van TEK voorzien. In de praktijk betekent dit het verstrekken van TEK aan mensen met niet al te ernstige veneuze klachten en lichte oedemen en het doorsturen van patienten met serieuzer klachten naar de compressietherapeut.

Manual TEK-Verstrekken aan patienten met eenvoudige medische indicaties

De cursus┬á Assistent Compressietherapeut bestaat uit een practicum (naar keuze van de cursist: workshops of een stage) en theoriehoofdstukken uit het ‘Handboek ACT deel 1 – Basiskennis van de gevolgen van afvoerproblemen van bloed en lymfe’ en de manual ‘TEK Verstrekken deel 1 – Eenvoudige medische indicaties’. Alle theorie kan worden geoefend met behulp van interactieve oefenvragen op www.novamundo.nl. Het practicum (stage) wordt beoordeeld via het ‘Handboek Praktijkbegeleider deel 1 – eenvoudige medische indicaties’, dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen.

Het PLUS-pakket van de cursus Assistent Compressietherapie vervangt de stage door het volgen van twee extra workshopdagen en de beoordeling van het met goed gevolg afleggen van de workshops gebeurt via de docent.

Dag 1:

  • Theorie – Medische terminologie, anatomie, fysiologie, pathologie, aanmeten van TEK (meetpunten e.d.), contra-indicaties
  • Praktijk – goed aanmeten van TEK, Aan- en uittrekken van TEK

Dag 2:

  • Theorie – Eenvoudige medische indicaties, typeren van soorten TEK, begeleiden in instrueren van patienten, omgaan met klachten
  • Praktijk – Verzorgen van TEK, praktijk van het aanmeten van TEK bij patienten met eenvoudige medische indicaties

Stappen in cursus Assistent Compressietherapeut

  • Bestuderen / interactieve oefenvragen van 1) Handboek ACT deel 1: Basiskennis en 2) Manual TEK-Verstrekken deel 1 – Eenvoudige medische indicaties
  • Theorie-examen cursus Assistent Compressietherapeut
  • Volgen van 2 dagen workshops door docent van Nova Mundo of met praktijkbegeleider doorlopen van Handboek Praktijkbegeleider deel 1 – Eenvoudige medische indicaties

Diplomering

  • Diploma Assistent Compressietherapeut (deeldiploma Compressietherapeut), waarvoor geldt dat onder supervisie van een volledig opgeleid compressietherapeut therapeutisch elastische kousen verstrekt mogen worden aan patienten met eenvoudige medische indicaties.

KLIK HIER OM DE CURSUS ASSISTENT COMPRESSIETHERAPEUT TE BESTELLEN