Basiscursus TEK

02G70829

KLIK HIER OM DE BASISCURSUS TEK TE BESTELLEN.


Na het met goed gevolg afsluiten van de Basiscursus TEK kan de cursist patiƫnten met een eenvoudige medische indicatie onder supervisie van een volledig opgeleid TEK-aanmeter behandelen. In de praktijk betekent dit het verstrekken van TEK aan mensen met niet al te ernstige veneuze klachten en lichte oedemen en het doorsturen van de mensen met serieuzer klachten. Deze groep met een eenvoudige medische indicatie vormt de meerderheid van de patiƫnten.


De Basiscursus TEK bestaat uit een practicum (stage ) en zes theoriemodules uit het Nova Mundo Handboek Ambulante Compressietherapie. Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’, dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen.


  • Kosten Basiscursus TEK: voor een overzicht van kosten klik rechts in het scherm op ‘Bestellen’.
  • Deeldiplomacursus Basis TEK (onder supervisie verstrekken van TEK bij patienten met eenvoudige medische indicaties)

Let op: ruim 15% korting bij aanschaf van hele opleiding in 1 koop in plaats van losse cursussen Basiscursus + Expertcursus TEK


KLIK HIER OM DE CURSUS ACT-BASISCURSUS TEK TE BESTELLEN