Basiscursus TEK

02G70829

 

De Basiscursus ACT – TEK is bedoeld voor medewerkers die de Compressietherapeut ondersteunen bij het verstrekken van TEK. In tweede termijn kan ook de Expertcursus TEK gevolgd worden om zodoende zelf Compressietherapeut te worden.

  • Let op: ruim 15% korting bij aanschaf van hele opleiding in 1 koop in plaats van 2 losse cursussen Basiscursus + Expertcursus TEK

Na het met goed gevolg afsluiten van de Basiscursus ACT – TEK kan de cursist patiënten met een eenvoudige medische indicatie onder supervisie van een volledig opgeleid Compressietherapeut / aanmeter van TEK behandelen. In de praktijk betekent dit het verstrekken van TEK aan mensen met niet al te ernstige veneuze klachten en lichte oedemen en het doorsturen van de mensen met serieuzer klachten.

TEK-Verstrekken Basiscursus

De Basiscursus ACT – TEK bestaat uit een practicum (stage ) en theoriehoofdstukken uit het ‘Handboek ACT – Basiskennis van de gevolgen van afvoerproblemen van bloed en lymfe’ en de manual ‘TEK Verstrekken – Basiscursus voor eenvoudige medische indicaties’. Alle theorie kan worden geoefend met behulp van interactieve oefenvragen op www.novamundo.nl. Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’, dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen.

Stappen in Basiscursus

  • Bestuderen / interactieve oefenvragen van 1) Handboek ACT deel 1: Basiskennis en 2) Manual TEK-Verstrekken Basiscursus
  • Theorie-examen Basiscursus
  • Met praktijkbegeleider doorlopen van Handboek Praktijkbegeleider voor Basiscursus
  • Toesturen door praktijkbegeleider ondertekende Verklaring dat practicum / stage met goed gevolg is afgelegd

Diplomering

  • Deeldiploma Compressietherapeut  – Basiscursus TEK’, waarvoor geldt dat onder supervisie van een volledig opgeleid Compressietherapeut TEK verstrekt mogen worden aan patienten met eenvoudige medische indicaties.

KLIK HIER OM DE CURSUS BASISCURSUS ACT – TEK TE BESTELLEN