Opleiding Compressie therapeut

Als compressietherapeut houd je je bezig met (ambulante) compressietherapie, wat vooral wordt toegepast bij afvoerproblemen van bloed en lymfe. Hierbij kan een behandel- en een onderhoudsfase worden onderscheiden. Therapeutisch elastische kousen (TEK) worden vooral in de onderhoudsfase ingezet. Bandagesystemen zoals zwachtels en klittenbanden (ACD’s) worden in de onderhoudsfase maar ook in de behandelfase ingezet. Therapie zoals manuele lymfedrainage of het gebruik van IPC horen thuis in de behandelfase.

Nova Mundo is marktleider op het gebied van opleiding tot compressietherapeut / aanmeten van TEK. De opleiding tot Compressietherapeut van Nova Mundo staat bekend als een goede en gedegen opleiding, die veel gebruik maakt van E-learning methodieken (thuisstudie). Hiervoor zijn het ‘Handboek ACT deel 1 – Basiskennis’ en het ‘Handboek ACT deel 2 – Verdieping aandoeningen’ ter beschikking, evenals een tweetal specifiek op het verstrekken van TEK gerichte manuals, allen ook in de vorm van E-learning.

 

Daarnaast zijn er het  ‘Handboek Praktijkbegeleider cursus Assistent Compressietherapeut’ en het ‘Handboek Praktijkbegeleider opleiding Compressietherapeut’ voor de stage / practicum, evenals een aantal workshops, waaronder workshops om het halen van de praktijkopdracht Casuistiek en de Proeve van Bekwaamheid te vergemakkelijken.

Sinds januari 2024 zijn er naast de bekende e-learning ook gratis klassikale lessen te volgen. Dit is nog niet verplicht, maar wordt wel zeer geadviseerd. Er is 1 gratis klassikale les voor de cursus assistent compressietherapeut (basis-deel 1) en 1 klassikale les voor de opleiding compressietherapeut (expert-deel 2). Voor de verschillende data zie de agenda pagina.

Bekijk hier het overzicht van de gemiddelde tijdsduur van de opleiding, waaronder ook het aantal stage-uren.

 


De behandeling van chronisch oedeem blijft tot het vakgebied van de BIG-geregistreerde therapeut behoren. In het kader van zorgketens rond patienten met aandoeningen als gevolg van afvoerproblemen van bloed en lymfe zijn er de nodige situaties aan te wijzen waar een compressietherapeut samenwerkt met een BIG-geregistreerde behandelaar. Hiervoor is onder meer het Handboek ACT deel 3 – Reductie van Lymfoedeem samengesteld, dat in de loop van 2023 in de educatie van Nova Mundo zal worden opgenomen.

Andersom kan bijvoorbeeld een huidtherapeut, oedeemfysiotherapeut of wondverpleegkundige meer kennis en kunde wensen voor het verstrekken van TEK. Speciaal voor hen zijn er twee Manuals TEK Verstrekken samengesteld, die specifieke en diepgaande kennis bieden bij de vraag welke TEK nou precies bij een bepaalde patient hoort. Deze manuals, vergezeld van een of meer workshops, kunnen in de vorm van bij- en nascholing bij Nova Mundo worden verkregen.

 

Op de website van de Nederlandse Vereniging CompressieZorg (NVCZ) staat het beroepsprofiel van de compressie-therapeut omschreven. klik hier om het beroepsprofiel te lezen. (Je wordt doorgestuurd naar de website van NVCZ)

Stuur een e-mail als u meer wilt weten over hoe wij kunnen helpen bij uw educatiewensen