Educatie Ambulante Compressietherapie

02G70829

De (ambulante) compressietherapie wordt vooral toegepast bij afvoerproblemen van bloed en lymfe. Hierbij kan een behandel- en een consolidatiefase worden onderscheiden. Therapeutisch elastische kousen worden vooral in de consolidatiefase ingezet. Bandagesystemen zoals zwachtels en klittenbanden (ACD’s) worden in de consolidatiefase maar ook in de behandelfase ingezet. Therapie zoals manuele lymfedrainage of het gebruik van IPC horen thuis in de behandelfase.

Nova Mundo is marktleider op het gebied van opleiding tot compressietherapeut / aanmeten van TEK. De opleiding tot Compressietherapeut van Nova Mundo staat bekend als een goede en gedegen opleiding, die veel gebruik maakt van E-learning methodieken. Hiervoor zijn het ‘Handboek ACT – Basiskennis’ en het ‘Handboek ACT – Verdieping aandoeningen’ ter beschikking, evenals een tweetal specifiek op het verstrekken van TEK gerichte manuals, allen ook in de vorm van E-learning. Daarnaast zijn er het  ‘Handboek Praktijkbegeleider Basiscursus’ en het ‘Handboek Praktijkbegeleider Expertcursus’ voor de stage / practicum, evenals de workshops Praktijktraining en Casuistiek.

Een bij- en nascholing voor het grensgebied tussen consolidatie en behandeling van lymfoedeem wordt per 1 januari 2022 aangeboden. Hiervoor zijn het ‘Handboek ACT – Inleiding reductie (lymf)oedeem’ ontwikkeld, aangevuld met 3-D interactieve software van het menselijk lichaam (Human Anatomy Atlas) evenals workshops zwachtelen en ACD’s die in nauwe samenwerking met fabrikanten worden gegeven.

De behandeling van zwaardere lymfeproblematiek blijft tot het vakgebied van de BIG-geregistreerde therapeut behoren. In het kader van zorgketens rond patienten met aandoeningen als gevolg van afvoerproblemen van bloed en lymfe zijn er de nodige situaties aan te wijzen waar een compressietherapeut een toegevoegde waarde kan bieden.

Andersom kan bijvoorbeeld een huidtherapeut, oedeemfysiotherapeut of wondverpleegkundige meer kennis en kunde wensen voor het verstrekken van TEK. Speciaal voor hen zijn er twee Manuals TEK Verstrekken samengesteld, die specifieke en diepgaande kennis bieden bij de vraag welke TEK nou precies bij een bepaalde patient hoort. Deze manuals, vergezeld van een of meer workshops, kunnen in de vorm van bij- en nascholing bij Nova Mundo worden verkregen.

Voor meer kennis over bandagesystemen zoals ACD’s worden workshops aangeboden aan BIG-geregistreerden.

Stuur een e-mail als u meer wilt weten over bij- en nascholing TEK en ACD’s voor BIG-geregistreerden.