Intro – ambulante compressietherapie

02G70829

De (ambulante) compressietherapie wordt vooral toegepast bij afvoerproblemen van bloed en lymfe. Hierbij kan een behandel- en een consolidatiefase worden onderscheiden. Therapeutisch elastische kousen worden vooral in de consolidatiefase ingezet. Klittenbandsystemen (ACD’s) worden in de consolidatiefase maar ook in de behandelfase ingezet. Therapie zoals manuele lymfedrainage of het gebruik van IPC worden typisch in de behandelfase ingezet.

De opleiding tot aanmeter van TEK van Nova Mundo staat bekend als een goede en gedegen opleiding, waarbij Nova Mundo marktleider is.

Een opleiding voor het grensgebied tussen consolidatie en behandeling van lymfoedeem m.b.v. met name klittenbandsystemen is inmiddels gereed en zal binnenkort worden gepubliceerd. De behandeling van zwaardere lymfeproblematiek blijft tot het vakgebied van de BIG-geregistreerde therapeut behoren. Desalniettemin zijn er de nodige situaties aan te wijzen waar een in compressietherapie geschoolde zorgverlener een toegevoegde waarde kan bieden. Vermoedelijk zullen deze in de vorm van bij- en nascholing worden aangeboden.

Andersom kan bijvoorbeeld een huidtherapeut, oedeemfysiotherapeut of wondverpleegkundige meer kennis en kunde wensen voor het verstrekken van TEK. Speciaal voor hen zijn er de Manuals TEK samengesteld, die specifieke en diepgaande kennis bieden bij de vraag welke TEK nou precies bij een bepaalde patient hoort. Deze kan in de vorm van bij- en nascholing bij Nova Mundo worden verkregen.