Opleiding Compressietherapeut

02G70829

 

De opleiding tot Compressietherapeut (met specialisatie therapeutische elastische kousen voor arm en been) bestaat uit 2 onderdelen, namelijk de cursus Assistent Compressietherapeut plus de vervolgonderdelen van de opleiding Compressietherapeut. De cursus Assistent Compressietherapeut kan ook eerst los besteld worden, waarna de aanvullende studie-onderdelen gedaan kunnen worden.

 • Let op: wilt u volledig bevoegd compressietherapeut worden en niet alleen assistent, bestel dan de opleiding tot Compressietherapeut en koop de onderdelen niet los. Dit scheelt u enkele honderden euro’s.

U kunt voor het oefenen van de praktijk bij deze vervolgcursus die opleidt tot Compressietherapeut kiezen voor een uitgebreide stage of voor een Pluspakket, waarbij een verkorte stage wordt aangevuld met extra dagen workshops.

Na het met goed gevolg afsluiten van de hele opleiding mogen aan alle soorten patiënten die therapeutisch elastische kousen nodig hebben deze zelfstandig verstrekt worden. Het betreft dus patienten met zowel eenvoudige alsook complexe medische indicaties.

De aanvullende studie-onderdelen van de opleiding tot Compressietherapeut gaan vooral in op de achtergronden van en het verstrekken van TEK in de nabehandeling van zwaardere veneuze- en lymfoedemen aan armen en benen, evenals het verstrekken van TEK bij de behandeling van mensen met lipoedeem, veneuze klachten en lichte oedemen. Bij verdergaande complicaties aan huid en onderliggende structuren of chronische wonden (veneuze ulcera) wordt nauw samengewerkt met of terug- / doorverwezen naar specialisten zoals wondverpleegkundigen, huid- en oedeemfysiotherapeuten.


Handboek ACT deel 1 – Basiskennis

Manual TEK-Verstrekken deel 1 Eenvoudige medische indicaties

Handboek ACT deel 2 – Verdieping

Manual TEK-Verstrekken deel 2 Complexe medische indicaties

De cursus Assistent Compressietherapeut bestaat uit een practicum (workshops of stage) en theoriehoofdstukken uit het ‘Handboek ACT deel 1 – Basiskennis van de gevolgen van afvoerproblemen van bloed en lymfe’ en de manual ‘TEK Verstrekken deel 2 – Eenvoudige medische indicaties’. Alle theorie kan worden geoefend met behulp van interactieve oefenvragen op www.novamundo.nl. Het practicum wordt beoordeeld door de docent van de workshops of gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’.

De vervolgonderdelen van de opleiding tot compressietherapeut (het gedeelte na de cursus Assistent) bestaan uit een practicum met de nadruk op een zwaardere stage of een practicum waarin een gedeelte van de stage vervangen is door extra workshops (het Plus-pakket). Een en ander naar keuze van de cursist. Verder zijn er theoriehoofdstukken uit het ‘Handboek ACT deel 2 – Verdieping aandoeningen als gevolg van afvoerstoornissen van bloed en lymfe’ en de manual ‘TEK Verstrekken deel 2 – Complexe medische indicaties’. Alle theorie kan worden geoefend met behulp van de interactieve oefenvragen op www.novamundo.nl. Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’ of het ‘Handboek Praktijkbegeleiding deel 2 – Pluspakket met extra workshops’ dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen. Verder is er nog een praktijkopdracht Casuistiek (incl. format tbv beschrijving casussen) dat ondersteund wordt met een aparte workshop. Tot slot wordt er ook een Praktijkworkshop gegeven om de kans op slagen voor de afsluitende Proeve van Bekwaamheid te maximaliseren.

Het PLUS-pakket van de opleiding tot Compressietherapeut bestaat uit 2 dagen volgen van extra workshops en een verkorte stage (via een op het PLUS-pakket aangepast Handboek Praktijkbegeleider deel 2 – Pluspakket met extra workshops).

Dag 1:

 • Theorie – Complexe medische indicaties, lymfoedeem been en voet, typeren en selecteren van TEK
 • Praktijk – goed aanmeten van TEK bij patienten met bepaalde complexe medische indicaties

Dag 2:

 • Theorie – Lymfoedeem arm en hand, lipoedeem, technische aspecten van TEK, 
 • Praktijk – Intake, anamnese en zorgplan, goed aanmeten van TEK bij patienten met bepaalde complexe medische indicaties

Overzicht stappen Nova Mundo opleiding tot Compressietherapeut

Cursus Assistent Compressietherapeut

 • Bestuderen / interactieve oefenvragen van 1) Handboek ACT deel 1: Basiskennis en 2) Manual TEK Verstrekken deel 1 – Eenvoudige medische indicaties
 • Theorie-examen over Handboek ACT deel 1 en Manual TEK Verstrekken deel 1
 • Met praktijkbegeleider doorlopen van Handboek Praktijkbegeleider of het volgen van workshops in het Pluspakket
 • Beoordeling docent workshops of het toesturen door praktijkbegeleider ondertekende Verklaring dat practicum / stage met goed gevolg is afgelegd
 • Diploma Assistent Compressietherapeut (deeldiploma Compressietherapeut)

Aanvullende studie-onderdelen

 • Bestuderen / interactieve oefenvragen van e) Handboek ACT deel 2: Verdieping en 2) Manual TEK Verstrekken deel 2 – Complexe medische indicaties
 • Theorie-examen Handboek ACT deel 2 en Manual TEK Verstrekken deel 2
 • Keuze voor practicum bestaande uit stages of practicum met lichtere stage aangevuld met workshops (het Pluspakket)
 • Met praktijkbegeleider doorlopen van Handboek Praktijkbegeleider opleiding Compressietherapeut en toesturen door praktijkbegeleider ondertekende Verklaring dat practicum / stage met goed gevolg is afgelegd, eventueel aangevuld met extra workshops horend bij het Pluspakket inclusief beoordeling door docent
 • Maken concept voor Praktijkopdracht Casuistiek en toesturen naar Nova Mundo / meenemen naar workshop Casuistiek
 • Volgen workshop Casuistiek en definitieve versie Praktijkopdracht toesturen ter beoordeling door Nova Mundo
 • Volgen workshop Praktijktraining voor de Proeve van Bekwaamheid
 • Afleggen van Proeve van Bekwaamheid TEK

Diplomering:

 • Diploma Compressietherapeut – specialisatie therapeutisch elastische kousen voor arm en been (verstrekken van TEK bij alle patienten – erkend voor alle zorgverzekeraars. Goedgekeurd diploma voor kwaliteitsbureau SEMH, geeft tevens toegang tot opname in het registratie van Kabiz)

KLIK HIER OM DE OPLEIDING COMPRESSIETHERAPEUT TE BESTELLEN.