Expertcursus TEK

02G70829

KLIK HIER OM DE EXPERTCURSUS TEK TE BESTELLEN.


De het halen van de Basiscursus TEK kan de cursist de opleiding vervolgen met de Expertcursus TEK. Nadat deze laatste cursus met goed gevolg is afgesloten, mogen aan alle soorten patiënten die therapeutisch elastische kousen nodig hebben deze zelfstandig verstrekt worden. Het betreft dus zowel eenvoudige alsook complexe medische indicaties.

In de praktijk betekent dit vooral het nabehandelen van zwaardere veneuze- en lymfoedemen aan armen en benen met TEK en het behandelen met TEK van mensen met lipoedeem, veneuze klachten en lichte oedemen. Bij verdergaande complicaties aan huid en onderliggende structuren of chronische wonden (veneuze ulcera) wordt nauw samengewerkt of terug- / doorverwezen naar specialisten zoals wondverpleegkundigen, huid- en oedeemfysiotherapeuten.


De Expertcursus TEK  bestaat uit een practicum (stage) en drie theoriemodules uit het Nova Mundo Handboek Ambulante Compressietherapie (module 7, 8 en 9). Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’, dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen. Verder wordt er nog een praktijkworkshop gegeven en een Proeve van Bekwaamheid (eindexamen) gehouden.


Kosten Expertcursus TEK (ex btw en prijswijzigingen voorbehouden):

  • Voor een overzicht van kosten klik rechts in het scherm op ‘Bestellen’.

Diplomering:

  • Diploma Consulent (Ambulante) Compressietherapie – Therapeutisch Elastische Kousen Arm en Been (verstrekken van TEK bij alle patienten – erkend voor alle zorgverzekeraars!)

Let op: ruim 15% korting bij aanschaf van hele TEK-opleiding in 1 koop in plaats van losse Basiscursus TEK + Expertcursus TEK


KLIK HIER OM DE EXPERTCURSUS TEK TE BESTELLEN.