Opleiding Compressietherapeut -TEK

02G70829

 

De opleiding tot Compressietherapeut – Therapeutische Elastische Kousen voor Arm en Been bestaat uit 2 cursussen, namelijk de Basiscursus ACT – TEK en de Expertcursus TEK. De Basiscursus ACT – TEK kan ook eerst los besteld worden, waarna de afsluitende Expertcursus TEK gedaan kan worden.

 • Let op: ruim 15% korting bij aanschaf van hele TEK-opleiding in 1 koop in plaats van losse Basiscursus TEK en een losse Expertcursus TEK

Na het met goed gevolg afsluiten van de opleiding (de beide cursussen) mogen aan alle soorten patiënten die therapeutisch elastische kousen nodig hebben deze zelfstandig verstrekt worden. Het betreft dus patienten met zowel eenvoudige alsook complexe medische indicaties.

De Expertcursus gaat vooral in op het nabehandelen van zwaardere veneuze- en lymfoedemen aan armen en benen met TEK en het behandelen met TEK van mensen met lipoedeem, veneuze klachten en lichte oedemen. Bij verdergaande complicaties aan huid en onderliggende structuren of chronische wonden (veneuze ulcera) wordt nauw samengewerkt met of terug- / doorverwezen naar specialisten zoals wondverpleegkundigen, huid- en oedeemfysiotherapeuten.


Handboek ACT

TEK-Verstrekken Basiscursus

Handboek ACT

TEK-Verstrekken Expertcursus

Handboek ACT

De Basiscursus ACT – TEK bestaat uit een practicum (stage ) en theoriehoofdstukken uit het ‘Handboek ACT – Basiskennis van de gevolgen van afvoerproblemen van bloed en lymfe’ en de manual ‘TEK Verstrekken – Basiscursus voor eenvoudige medische indicaties’. Alle theorie kan worden geoefend met behulp van interactieve oefenvragen op www.novamundo.nl. Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’, dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen.

De Expertcursus TEK  bestaat uit een practicum (stage) en de theoriehoofdstukken uit het ‘Handboek ACT – Verdieping aandoeningen als gevolg van afvoerstoornissen van bloed en lymfe’ en de manual ‘TEK Verstrekken – Expertcursus voor patienten met complexe medische indicaties’. Alle theorie kan worden geoefend met behulp van de interactieve oefenvragen op www.novamundo.nl. Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’, dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen. Verder is er nog een praktijkopdracht Casuistiek (incl. format tbv beschrijving casussen) dat ondersteund wordt met een aparte workshop. Tot slot wordt er ook een Praktijkworkshop gegeven om de kans op slagen voor de afsluitende Proeve van Bekwaamheid te maximaliseren.

Overzicht stappen Nova Mundo TEK-opleiding

Basiscursus

 • Bestuderen / interactieve oefenvragen van 1) Handboek ACT deel 1: Basiskennis en 2) Manual TEK-Verstrekken Basiscursus
 • Theorie-examen Basiscursus
 • Met praktijkbegeleider doorlopen van Handboek Praktijkbegeleider voor Basiscursus
 • Toesturen door praktijkbegeleider ondertekende Verklaring dat practicum / stage met goed gevolg is afgelegd
 • Deeldiploma Basiscursus

Expertcursus

 • Bestuderen / interactieve oefenvragen van e) Handboek ACT deel 2: Verdieping en 2) Manual TEK-Verstrekken Expertcursus
 • Theorie-examen Expertcursus
 • Met praktijkbegeleider doorlopen van Handboek Praktijkbegeleider voor Expertcursus
 • Toesturen door praktijkbegeleider ondertekende Verklaring dat practicum / stage met goed gevolg is afgelegd
 • Maken concept voor Praktijkopdracht Casuistiek en toesturen naar Nova Mundo / meenemen naar workshop Casuistiek
 • Volgen workshop Casuistiek en definitieve versie Praktijkopdracht toesturen ter beoordeling
 • Volgen workshop Praktijktraining voor de Proeve van Bekwaamheid
 • Proeve van Bekwaamheid afleggen

Diplomering:

 • Diploma Compressietherapeut – Therapeutisch Elastische Kousen voor Arm en Been (verstrekken van TEK bij alle patienten – erkend voor alle zorgverzekeraars!)

KLIK HIER OM DE OPLEIDING COMPRESSIETHERAPEUT – TEK TE BESTELLEN.