Expertcursus TEK

02G70829

KLIK HIER OM DE EXPERTCURSUS TEK TE BESTELLEN.


De het halen van de Basiscursus TEK kan de cursist de opleiding vervolgen met de Expertcursus TEK. Nadat deze laatste cursus met goed gevolg is afgesloten, mogen aan alle soorten patiënten die therapeutisch elastische kousen nodig hebben deze zelfstandig verstrekt worden. Het betreft dus patienten met zowel eenvoudige alsook complexe medische indicaties.

In de praktijk betekent dit vooral het nabehandelen van zwaardere veneuze- en lymfoedemen aan armen en benen met TEK en het behandelen met TEK van mensen met lipoedeem, veneuze klachten en lichte oedemen. Bij verdergaande complicaties aan huid en onderliggende structuren of chronische wonden (veneuze ulcera) wordt nauw samengewerkt of terug- / doorverwezen naar specialisten zoals wondverpleegkundigen, huid- en oedeemfysiotherapeuten.


De Expertcursus TEK  bestaat uit een practicum (stage) en de theoriehoofdstukken uit het ‘Handboek ACT – Verdieping aandoeningen als gevolg van afvoerstoornissen van bloed en lymfe’ en de manual ‘TEK Verstrekken – Expertcursus voor patienten met complexe medische indicaties’. Alle theorie kan worden geoefend met behulp van de interactieve oefenvragen op www.novamundo.nl. Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’, dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen. Verder is er nog een onderdeel Casuistiek die ondersteund wordt met een aparte workshop. Tot slot wordt er ook een Praktijkworkshop gegeven om de kans op slagen voor de afsluitende Proeve van Bekwaamheid (eindexamen) te maximaliseren.


Kosten Expertcursus TEK (ex btw en prijswijzigingen voorbehouden):

  • Voor een overzicht van kosten klik rechts in het scherm op ‘Bestellen’.

Diplomering:

  • Diploma Consulent (Ambulante) Compressietherapie – Therapeutisch Elastische Kousen Arm en Been (verstrekken van TEK bij alle patienten – erkend voor alle zorgverzekeraars!)

Let op: ruim 15% korting bij aanschaf van hele TEK-opleiding in 1 koop in plaats van losse Basiscursus TEK en een losse Expertcursus TEK


KLIK HIER OM DE EXPERTCURSUS TEK TE BESTELLEN.