Opleiding Compressietherapeut

 

De opleiding tot Compressie-therapeut (met specialisatie therapeutische elastische kousen voor arm en been) bestaat uit 2 onderdelen, namelijk de cursus Assistent Compressie-therapeut plus de vervolgonderdelen van de opleiding Compressie-therapeut. De cursus Assistent Compressie-therapeut kan ook eerst los besteld worden, waarna de aanvullende studie-onderdelen gedaan kunnen worden.

Na het met goed gevolg afsluiten van de hele opleiding mogen aan alle soorten patiënten die therapeutisch elastische kousen nodig hebben deze zelfstandig verstrekt worden. Het betreft dus patienten met zowel eenvoudige alsook complexe medische indicaties.

De aanvullende studie-onderdelen van de opleiding tot Compressietherapeut gaan vooral in op de achtergronden van en het verstrekken van TEK in de nabehandeling van zwaardere veneuze- en lymfoedemen aan armen en benen, evenals het verstrekken van TEK bij de behandeling van mensen met lipoedeem, veneuze klachten en lichte oedemen. Bij verdergaande complicaties aan huid en onderliggende structuren of chronische wonden (veneuze ulcera) wordt nauw samengewerkt met of terug- / doorverwezen naar specialisten zoals wondverpleegkundigen, huid- en oedeemfysiotherapeuten.


De cursus Assistent Compressie-therapeut bestaat uit een practicum (workshops of stage) en theoriehoofdstukken uit het ‘Handboek ACT deel 1 – Basiskennis van de gevolgen van afvoerproblemen van bloed en lymfe’ en de manual ‘TEK Verstrekken deel 2 – Eenvoudige medische indicaties’. Alle theorie kan worden geoefend met behulp van interactieve oefenvragen op www.novamundo.nl. Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’.

De vervolgonderdelen van de opleiding tot compressie-therapeut (het gedeelte na de cursus Assistent) bestaan uit een practicum met de nadruk op patienten met complexe medische indicaties en de  theoriehoofdstukken uit het ‘Handboek ACT deel 2 – Verdieping aandoeningen als gevolg van afvoerstoornissen van bloed en lymfe’, plus de manual ‘TEK Verstrekken deel 2 – Complexe medische indicaties’. Alle theorie kan worden geoefend met behulp van de interactieve oefenvragen op www.novamundo.nl. Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’ dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen. Verder is er nog een praktijkopdracht Casuistiek (incl. format tbv beschrijving casussen) dat ondersteund wordt met een aparte workshop. Tot slot wordt er ook een Praktijkworkshop gegeven om de kans op slagen voor de afsluitende Proeve van Bekwaamheid te maximaliseren.

 

Overzicht stappen Nova Mundo opleiding tot Compressie-therapeut

Cursus (1): Assistent Compressie-therapeut

 • Bestuderen / interactieve oefenvragen van 1) Handboek ACT deel 1: Basiskennis en 2) Manual TEK Verstrekken deel 1 – Eenvoudige medische indicaties
 • 1 klassikale bijeenkomst (niet verplicht, wel geadviseerd)
 • Theorie-examen over Handboek ACT deel 1 en Manual TEK Verstrekken deel 1
 • Met praktijkbegeleider doorlopen van Handboek Praktijkbegeleider
 • Het toesturen door praktijkbegeleider ondertekende Verklaring dat practicum / stage met goed gevolg is afgelegd
 • Diploma Assistent Compressietherapeut (deeldiploma Compressietherapeut)

Vervolgcursus (2): Compressie-therapeut

 • Bestuderen / interactieve oefenvragen van Handboek ACT deel 2: Verdieping en 2) Manual TEK Verstrekken deel 2 – Complexe medische indicaties
 • 1 klassikale bijeenkomst (niet verplicht, wel geadviseerd)
 • Theorie-examen Handboek ACT deel 2 en Manual TEK Verstrekken deel 2
 • Met praktijkbegeleider doorlopen van Handboek Praktijkbegeleider opleiding Compressietherapeut en toesturen door praktijkbegeleider ondertekende Verklaring dat practicum / stage met goed gevolg is afgelegd
 • Maken concept voor Praktijkopdracht Casuistiek en toesturen naar Nova Mundo / meenemen naar workshop Casuistiek
 • 1 workshop Casuistiek en definitieve versie Praktijkopdracht toesturen ter beoordeling door Nova Mundo
 • 1 workshop Praktijktraining voor de Proeve van Bekwaamheid
 • Afleggen van Proeve van Bekwaamheid TEK

Bekijk hier de route en de studiebelasting van de opleiding 


Diplomering:

 • Diploma Compressietherapeut – specialisatie therapeutisch elastische kousen voor arm en been (verstrekken van TEK bij alle patienten – erkend voor alle zorgverzekeraars. Goedgekeurd diploma voor kwaliteitsbureau SEMH, geeft tevens toegang tot opname in het registratie van Kabiz)

 • Let op: wilt u volledig bevoegd compressietherapeut worden en niet alleen assistent, bestel dan de opleiding tot Compressietherapeut en koop de onderdelen niet los. Dit scheelt u enkele honderden euro’s.

KLIK HIER OM DE OPLEIDING COMPRESSIETHERAPEUT TE BESTELLEN.