Intro – alleen voor cursisten

De opleiding tot Compressie-Therapeut (voorheen TEK-aanmeter) bestaat uit twee delen, namelijk de Assistent Compressie-Therapeut (deel 1: TEK-Basiscursus) en de Compressie-Therapeut (deel 2: TEK-Expertcursus).

De Assistent Compressie-Therapeut (TEK-Basiscursus) van Nova Mundo bestaat uit het Handboek ACT – Basiskennis en uit de manual TEK Verstrekken – Basiscursus. Hierbij horen interactieve oefenvragen, die je op www.novamundo.nl kunt vinden. Verder bestaat de Assistent Compressie-Therapeut (basis) uit een theorie-examen over de beide boeken en een Handboek Praktijkbegeleider om je stage vorm te geven. Zie dit Handboek Praktijkbegeleider als een gids en geen dwingend stramien. Als je de praktische aspecten beheerst ondertekent je Praktijkbegeleider hiervoor een Verklaring die naar Nova Mundo wordt gestuurd (een van de laatste pagina’s in het Handboek) zodat we weten dat je dit onderdeel hebt afgerond. Na het halen van de theorie en de praktijk krijg je het deel-diploma assistent compressie-therapeut uitgereikt. Hiermee mag je – onder supervisie van een volledig opgeleid compressie-therapeut (TEK-aanmeter) – patienten met een eenvoudige medische indicaties TEK verstrekken.

Compressie-Therapeut (TEK-Expertcursus) van Nova Mundo bestaat uit het Handboek ACT – Verdieping en de manual TEK Verstrekken – Expertcursus. Deze beide boeken zijn eveneens voorzien van interactieve oefenvragen op www.novamundo.nl en ook hierover wordt een theorie-examen afgenomen. Ook is er een Handboek Praktijkbegeleider Expertcursus voor de stage van toepassing, wederom met een Verklaring die je praktijkbegeleider dient te ondertekenen en naar Nova Mundo te sturen. Daarnaast is er nog het onderdeel Casuistiek – een praktijkopdracht die ondersteund wordt door een workshop Casuistiek. Je krijgt ook een beoordeling van het onderdeel Casuistiek. Tot slot is er ook de workshop Praktijktraining waaraan je kunt deelnemen om je kansen te maximaliseren om voor de afsluitende Proeve van Bekwaamheid te slagen. De beide workshops worden in de regel op dezelfde dag gehouden.

Als beide zijn gehaald, kun je de opleiding afronden door het halen van de Proeve van Bekwaamheid TEK. Deze valt onder een onafhankelijke examencommissie en kent onafhankelijke examinatoren. Hiervoor wordt een aparte factuur gestuurd. Op basis hiervan wordt het diploma ‘Compressie-Therapeut’ – therapeutisch elastische kousen voor Arm en Been’ verstrekt. Dit diploma is erkend voor alle zorgverzekeraars en hiermee mag je zelfstandig alle patienten die een TEK verstrekt dienen te krijgen behandelen. Hier valt ook de ACD (klittenbandsystemen) onder die in de consolidatiefase i.p.v. TEK worden voorgeschreven. 

Zie voor data van examens, workshops en Proeve de ‘Agenda’.