Bij- en nascholing TEK BIG-beroepen

Naast de beroepsopleiding ‘Compressietherapeut – TEK’ biedt Nova Mundo ook bij- en nascholingen op het gebied van therapeutische elastische kousen aan voor BIG-beroepen.

Voor IG-verzorgenden kunnen op maat bij- en nascholingen worden samengesteld. Stuur bij interesse hiervoor een e-mail naar Nova Mundo.

 

De  inhoud van de bij- en nascholing TEK is afhankelijk van het BIG-beroep (eisen zorgverzekeraars):

TEK verstrekken voor huidtherapeuten

 • Manuals TEK verstrekken Basiscursus en Expertcursus
 • Opfris workshop TEK aanmeten
 • Diploma / certificaat: deze bij- en nascholing zal in de loop van 2022 aangeboden gaan worden. Accreditering is ‘pending’. Stuur bij vragen een e-mail naar Nova Mundo.

Oedeemfysiotherapeuten

 • Ter kennisneming: Handboek ACT – Basiscursus en Handboek ACT – Verdieping aandoeningen
 • Manuals TEK verstrekken Basiscursus en Expertcursus
 • Handboeken praktijkbegeleider Basiscursus en Expertcursus t.b.v. practicum (stage)
 • Praktijkdag (workshop examentraining)
 • Proeve van Bekwaamheid TEK
 • Diploma Compressietherapeut – TEK (verstrekken van TEK aan alle patienten – erkend voor alle zorgverzekeraars)
 • Prijs: deze educatie wordt in de loop van 2022 aangeboden. Heeft u interesse?  Stuur dan een e-mail naar Nova Mundo.

 


 • Wilt u meer weten over de Handboeken ACT, deel 1, 2 en 3 (Basiskennis, Verdieping en Inleiding reductie van (lymf)oedeem)? Klik dan hier.
 • Wilt u meer weten over  de Manuals TEK Verstrekken (alle info en kieswijzer voor de juiste TEK bij een bepaalde patient)? Klik dan hier.