Manuals TEK Verstrekken

02G70829

Naast de algemene theorie in het Handboek ACT – deel 1, deel 2 en deel 3, over de achtergronden van de ambulante compressietherapie zijn er ook 2 manuals vervaardigd die specifiek ingaan op alles wat te maken heeft met het verstrekken van therapeutisch elastische kousen.

De manuals zijn afgestemd op de beide TEK-cursussen die samen de TEK-opleiding vormen en kunnen daarnaast niet los worden gezien van het Handboek ACT, deel 1 en deel 2. De manuals TEK Verstrekken kunnen alleen volledig worden begrepen als eerst het Handboek ACT is bestudeerd, c.q. deze kennis is opgedaan in bijvoorbeeld een opleiding zoals die voor huidtherapie of oedeemfysiotherapie.

De titels van de manuals zijn: 

  • TEK Verstrekken – Basiscursus voor eenvoudige medische indicaties (hoort bij Handboek ACT – Basiskennis)
  • TEK Verstrekken – Expertcursus voor complexe medische indicaties (hoort bij Handboek ACT- Verdieping)

 

TEK-Verstrekken Basiscursus

TEK-Verstrekken Expertcursus

Beide manuals TEK Verstrekken zijn voorzien van E-learning modules (interactieve oefenvragen via www.novamundo.nl).

Zoals de titels al aangeven wordt in de manuals precies beschreven welke TEK (drukklasse, stiffness, breiwijze) bij een bepaalde aandoening hoort, en wat er dient te gebeuren als er sprake is van co-morbiditeiten of complicerende factoren en natuurlijk ook met welke relatieve en absolute contra-indicaties rekening dient te worden gehouden. In wezen vormen de manuals een uitgebreide instructiehandleiding om elke patient van goed bij zijn situatie horende TEK te voorzien.