ACT1 H-4-5

Welcome to your ACT1 H-4-5

Welke behandelmethoden worden gebruikt bij varices en welke is de meest gebruikte?

Welke breed inzetbare behandelmethode wordt gebruikt bij de allerkleinste, kleinere en middelgrote spataderen?

Welke behandelmethoden worden ingezet bij middelgrote en grote spataderen?

Welke producten horen bij het geven van (ambulante) compressietherapie?

Zijn onderstaande methoden geschikt voor het verdrijven van veneuze en lymfoedemen?

1 - Compressietherapie zoals zwachtelen, klittenbandsystemen, IPC (intermitterende pneumatische compressie).

2 - Manuele lymfdrainage (bij lymfoedeem).

3 - Medicamenten.

4 - Aanvullende therapie (beweging, oefeningen, lymfetaping, leefregels).

5 - Hoog leggen van de benen.

6 - Operatie.

Welke 2 categorieen compressietherapie worden genoemd in het boek?

Wanneer wordt er geopereerd bij een lymfoedeem?

Hoe wordt lipoedeem behandeld?

Wat zijn belangrijke contra-indicaties bij het inzetten van compressieproducten?

Welke producten horen bij het geven van (ambulante) compressietherapie?

Welke 2 belangrijke fasen onderkent men bij de behandeling van oedemen?

Welke compressieproducten worden veelal gebruikt bij het behandelen van lymfoedeem in armen, benen en borstgebied?

Wanneer worden vooral therapeutisch elastische kousen ingezet bij een behandeling?

Waarom horen polstermaterialen en pelotten tot de compressieproducten?

Waarvoor worden polstermaterialen en pelotten gebruikt?

Waarom is het belangrijk dat met een compressieproduct zoals een zwachtel, ACD of TEK een zo star mogelijke koker gevormd wordt?

Wanneer is er sprake van een korte-rek of een lange-rek zwachtel?

Waarom worden in de compressietherapie vooral korte-rek zwachtels gebruikt?

Wanneer worden compressiematerialen met een bepaalde rustdruk gebruikt, zoals lange-rek zwachtels?

Hebben ACD's een groot voordeel boven een zwachtel?

Wat kunnen soms nadelen van ACD's (klittenbandsystemen) zijn?

Wanneer wordt intermitterende pneumatische compressietherapie (IPC) ingezet?

Wat zijn de belangrijkste risico's van IPC?

Waarom worden er bij de behandeling van een veneus ulcus naast zwachtels ook ulcuskousen toegepast?

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen rondbrei- en vlakbrei TEK?

Kloppen deze gegevens?

Compressieklasse beenkousen (RAL) / Druk op de enkel (cB-maat)

    • Ia:10 - 14 mm Hg
    • I:15 - 21 mm Hg
    • II: 23 - 32 mm Hg
    • III: 34 - 45 mm Hg
    • IV: 49 mm Hg en hoger

Wat wordt bedoeld met 'stiffness' en hoe werken de categorieen laag - middel - hoog?