ACT-Basiscursus TEK

02G70829

 

KLIK HIER OM DE CURSUS ACT-BASISCURSUS TEK TE BESTELLEN.


Na het met goed gevolg afsluiten van de ACT Basiscursus TEK kan de cursist patiënten met een eenvoudige medische indicatie onder supervisie van een volledig opgeleid ACT-expert behandelen. In de praktijk betekent dit het verstrekken van TEK aan mensen met niet al te ernstige veneuze klachten en lichte oedemen en het doorsturen van de mensen met serieuzer klachten. Deze groep met een eenvoudige medische indicatie vormt de meerderheid van de patiënten.


De ACT Basiscursus TEK bestaat uit een practicum (stage ) en zes theoriemodules uit het Nova Mundo Handboek Ambulante Compressietherapie. Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’, dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen.


  • Kosten ACT-Basiscursus TEK (theorie incl. theorietoets en handboek tbv stage): euro 575,- ex btw en prijswijzigingen voorbehouden.
  • Deeldiploma ACT – Basis TEK (onder supervisie verstrekken van TEK bij patienten met eenvoudige medische indicaties)

Let op: ruim 15% korting bij aanschaf van hele opleiding in 1 koop in plaats van losse cursussen ACT-Basis + ACT-Expert TEK


KLIK HIER OM DE CURSUS ACT-BASISCURSUS TEK TE BESTELLEN