ACT-Expertcursus TEK

02G70829

KLIK HIER OM DE CURSUS ACT-EXPERTCURSUS TEK TE BESTELLEN.


De het halen van de cursus ACT-Basis kan de cursist de opleiding vervolgen met de cursus ACT-Expertcursus TEK. Nadat deze laatste cursus met goed gevolg is afgesloten, mogen alle soorten patiënten die therapeutisch elastische kousen nodig hebben zelfstandig behandeld worden. Het betreft dus zowel eenvoudige alsook complexe medische indicaties.

In de praktijk betekent dit vooral het nabehandelen van zwaardere veneuze- en lymfoedemen aan armen en benen met TEK en het behandelen met TEK van mensen met lipoedeem, veneuze klachten en lichte oedemen. Bij verdergaande complicaties aan huid en onderliggende structuren of chronische wonden (veneuze ulcera) wordt nauw samengewerkt of terug- / doorverwezen naar specialisten zoals wondverpleegkundigen, huid- en oedeemfysiotherapeuten.


De cursus ACT-Expert TEK  bestaat uit een practicum (stage) en drie theoriemodules uit het Nova Mundo Handboek Ambulante Compressietherapie (module 7, 8 en 9). Het practicum wordt gestructureerd via het ‘Handboek Praktijkbegeleiding’, dat cursist en praktijkbegeleider samen invullen. Verder wordt er nog een praktijkworkshop gegeven en een Proeve van Bekwaamheid (eindexamen) gehouden.


Kosten ACT-Expertcursus (ex btw en prijswijzigingen voorbehouden):

  • Voor een overzicht van kosten klik rechts in het scherm op ‘Bestellen’.

Diplomering:

  • Diploma ACT – Consulent Therapeutisch Elastische Kousen (verstrekken van TEK bij alle patienten – erkend voor alle zorgverzekeraars!)

Let op: ruim 15% korting bij aanschaf van hele TEK-opleiding in 1 koop in plaats van losse cursussen ACT-Basis TEK + ACT-Expert TEK


KLIK HIER OM DE CURSUS ACT-EXPERT TEK TE BESTELLEN.