Intro – ambulante compressietherapie

02G70829

 

De opleiding op het gebied van ambulante compressietherapie (ACT) van Nova Mundo is erkend voor alle zorgverzekeraars en richt zich op de volgende onderdelen:

 1. behandelen, c.q. verdrijven van lip-, veneus- en lymfoedeem (evt. i.c.m. ulcus cruris venosum) met behulp van compressieproducten zoals zwachtels, ACD’s (klittenbandsystemen), intermitterende pneumatische therapie en therapeutisch elastische kousen (TEK) / compressiekousen
 2. consolideren van het bereikte resultaat van de oedeemverdrijving en behandelen van de andere aandoeningen die met TEK (therapeutisch elastische kousen) behandeld worden. Het betreft de aandoeningen die het gevolg zijn van afvoerproblemen van bloed en lymfe.

Nova Mundo heeft de opleiding gesplitst in 2 cursussen:

 1. ACT Basis – deze maakt het mogelijk om onder supervisie van een volledig opgeleid ACT-expert TEK te verstrekken aan patiënten met een eenvoudige medische indicatie. De Basiscursus wordt afgesloten met een diploma.
 2. ACT Expert – er wordt geleerd om diverse soorten compressieproducten in te zetten bij de behandeling van veneuze-, lymf- en lipoedemen en alle overige aandoeningen die met TEK bestreden worden. Verder is er specifiek aandacht voor het kunnen opstellen van een multidisciplinair zorgplan. Nadat alle onderdelen met goed gevolg zijn afgesloten, ontvangt men het diploma ‘Consulent Ambulante Compressietherapie Arm en Been’. Tussentijds ontvangt de cursist diverse deeldiploma’s en certificaten. Deze kunnen deels ook voor het krijgen van bij- en nascholingspunten worden ingezet.

Zowel de ACT Basiscursus alsook de ACT Expertcursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorie kan geoefend worden via een manual en interactieve oefenvragen op deze site. Het praktijkgedeelte wordt geoefend via een stage (practicum), een praktijkopdracht en diverse workshops.

De theorie bestaat uit 1o modules. De theorie-examens en de praktijkopdracht worden afgenomen door Nova Mundo.

Het practicum wordt gestructureerd door een tweetal Handboeken Praktijkbegeleiding (een voor elke cursus). De praktijkbegeleider geeft een verklaring af dat een practicum met goed gevolg is afgesloten.

Voor de workshops in de ACT Expertcursus wordt samengewerkt met diverse fabrikanten. Het betreft workshops die speciaal zijn geselecteerd voor deze opleiding.

De ACT Expertcursus kent daarnaast nog 2 Proeven van Bekwaamheid (nl. TEK en Oedeemreductie Arm en Been) die door onafhankelijke examinatoren worden afgenomen, ressorterend onder een onafhankelijke examencommissie.


Waardepapieren bij het volgen van gehele opleiding:

 • Deeldiploma ACT – Basis (onder supervisie verstrekken van TEK bij patienten met eenvoudige medische indicaties)
 • Deeldiploma ACT – Expert / Therapeutisch Elastische Kousen (verstrekken van TEK bij alle patienten)
 • Certificaat ‘Multidisciplinair Zorgplan’
 • Indien aangemeld bij CvC: Certificaat gevolgde workshop(s) Oedeemreductie Arm en Been
 • Deeldiploma ACT – Expert / Oedeemreductie Arm en Been
 • Diploma Consulent Ambulante Compressietherapie en opname in Register: ACT-Expert Armen en Benen (bij aanwezigheid alle deeldiploma’s / certificaten)

De theorie bestaat uit enkele op zichzelf staande modules die los van elkaar gelezen en begrepen kunnen worden en samen alle benodigde informatie geven. Deze zijn:

ACT Basiscursus

 • Module 1: de opleiding en werken in een zorgorganisatie
 • Module 2: inleiding compressieproducten
 • Module 3: werking van compressietherapie
 • Module 4: inleiding – belangrijkste ziektebeelden ACT
 • Module 5: dragen en aanmeten van TEK voor benen
 • Module 6: eenvoudige indicaties en bijbehorende TEK

ACT Expertcursus

 • Module 7: circulatiesysteem van bloed en lymfe
 • Module 8: verdieping – belangrijkste ziektebeelden ACT
 • Module 9: behandelen van complexe medische indicaties
 • Module 10: zorgdossier, zorgprotocol en zorgplan