Bij- en nascholing Compressietherapeut – ACD’s en zwachtels voor extremiteiten en midline oedemen

Wilt u als professional op het gebied van compressietherapie goed beslagen ten ijs komen bij het verstrekken van verstelbare bandagesystemen voor benen en armen, compressieproducten voor midline oedemen en zwachtels?

Dan kunt u zich aanmelden voor de bij- en nascholing van Nova Mundo om de benodigde kennis en kunde hiervoor op te doen.

 • Let op: 10% korting! Voor ex-cursisten van Nova Mundo die de hele TEK-opleiding hebben gehaald. Stuur hiervoor een foto of scan van het diploma toe als je bestelt.

Bij patiënten met een (lymf)oedeem wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van ACD’s (adjustable compression devices), als bijvoorbeeld TEK (therapeutisch elastische kousen) niet of slecht ingezet kunnen worden of als er bij de behandeling van het oedeem zelfmanagement mogelijk is. Na het aanmeten van ACD’s dient vaak opnieuw gezwachteld te worden zodat deze vaardigheid integraal in de bij- en nascholing is opgenomen.

De bij- en nascholing biedt u diepgaand inzicht in de oorzaken en de praktische aanpak van (lymf)oedemen, die met compressiehulpmiddelen behandeld worden. De scholing bestaat uit:

 1. Theoriegedeelte in de vorm van Handboek ACT deel 3 – Inleiding in de reductie van (lymf)oedeem inclusief E-learning gedeelte (interactieve oefenvragen), aangevuld met de Human Anatomy Atlas (3-D software van het menselijk lichaam). In het Handboek ACT deel 3 zijn maar liefst acht uitgebreide casussen opgenomen, horend bij diverse lokalisaties van (lymf)oedeem.
 2. Een praktisch gerichte uitgebreide hands-on workshop voor het aanmeten en gebruiken van ACD’s en zwachtelsystemen, voor extremiteiten en midline-oedeem, die in nauwe samenwerking met een aantal fabrikanten van compressiehulpmiddelen gegeven wordt.
 3. Toetsing van beide onderdelen en diplomering, c.q. certificering.

De bij- en nascholing is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de beroepsgroep NVCZ, fabrikanten Bauerfeind, Essity, Juzo, Lohmann & Rauscher, Medi, Varodem, evenals fabrikantenvereniging CompNed.

De accreditatie is ‘pending’ en het precieze aantal bij- en nascholingspunten nog onbekend. Dit komt omdat het register ‘Compressietherapeut’ bij Kabiz pas in 2022 wordt geopend. Accreditering kan daarom pas begin 2022 bij Kabiz worden geregeld.


Diplomering:

 • Diploma Compressietherapeut – ACD’s en zwachtels

KLIK HIER OM DE BIJ- EN NASCHOLING COMPRESSIETHERAPEUT – ACD’S EN ZWACHTELS TE BESTELLEN.

Benieuwd wat er allemaal behandeld wordt in het 3e deel van het Handboek ACT (Inleiding reductie (lymf)oedeem)? Zie hieronder de inhoudsopgave.

 1. Inleiding
 2. Fysiologie en anatomie lymfestelsel (zie ook de bij het de bij- en nascholing horende Human Anatomy Atlas, – 3D software)
  • Inleiding
  • Functies van het lymfesysteem
  • Anatomie van het lymfesysteem
  • Lokalisatie van de lymfebanen en lymfeknopen
 1. Diagnostiek
  • Inleiding
  • Algemene opmerkingen diagnostiek
  • Klinische diagnostiek benen
  • Klinische diagnostiek midline lymfoedeem
  • Technische diagnostische hulpmiddelen
 1. Oedeem en oedeemreductie
  • Inleiding
  • Stand van zaken onderzoek en kennis
  • De verschillen in lymfoedeem a.g.v. de diverse lokalisaties
  • Oedeem door andere oorzaken dan afvoerstoornissen bloed en lymfe
  • Medische Richtlijn Lymfoedeem
  • Mogelijkheden voor de reductie van lymfoedeem
   • Inleiding
   • Holistische benadering: de decongestieve lymfatische therapie
   • Lymfetaping
   • Manuele lymfdrainage (MLD)
   • Apparatieve tissue- en fascierelease
   • (Ambulante) compressietherapie
   • Medicamenten en operatie
  • Oedeemreductie bij kinderen
  • Huidverzorging, leefregels en oefentherapie
   • Huidverzorging
   • Algemene leefregels bij lymfoedeem
   • Oefentherapie
  • Overzicht oedemen en verdrijvingsmethoden
 1. Lymfoedeem en casussen bij de verschillend lokalisaties
  • Inleiding
  • Algemene opmerkingen lymfoedeem extremiteiten en midline-gebied
  • Lymfoedeem aan de extremiteiten
   • Oorzaken
   • Complicaties
    • Reductie- en consolidatiemethoden
    • Bandageren bij ambulante patiënten met oedeem
    • Bandageren bij niet-ambulante patiënten met oedeem
    • Intermitterende pneumatische therapie (IPC)
    • Toe te passen compressie
   • Casussen extremiteiten
    • Casus lymfoedeem aan het been
    • Casus lymfoedeem aan de arm
   • Lymfoedeem aan hoofd en hals
    • Oorzaken
    • Complicaties
    • Reductie- en consolidatiemethoden
    • Casus hoofd- halsgebied
   • lymfoedeem aan thorax, borst en buik
    • Oorzaken
    • Complicaties
    • Reductie- en consolidatiemethoden
    • Casussen thorax, borst, buik
     • Casus midline oedeem: thorax
     • Casus lymfoedeem borstgebied vrouw
    • Lymfoedeem aan genitaal gebied
     • Oorzaken
     • Complicaties
     • Reductie- en consolidatiemethoden
     • Casussen genitaal gebied
      • Casus mannelijk genitaal oedeem
      • Casus vrouwelijk genitaal oedeem
     • Casus combinatie-oedeem: Syndroom van Klippel-Trenaunay
 1. Samenwerking, terug en doorverwijzing
  • Inleiding
  • Chronic Care Model
  • Multidisciplinaire samenwerking bij veneus en lymfoedeem
  • Samenwerking bij veneus en lymfoedeem
  • Terug- en doorverwijzen bij veel voorkomende co-morbiditeiten
   • Schimmelinfecties (mycosen) 1
   • Eczemen
   • Bacteriële infecties 1
   • Abcessen en ontstekingen (inflammatoir)
   • Contra-indicaties bij veneuze en lymfatische problematiek
    • Algemene contra-indicaties
    • Contra-indicaties wondzorg
    • Contra-indicaties lymfetaping en manule lymfdrainage (MLD)
    • Contra-indicaties compressietherapie oedemen niet veroorzaakt door een afvoerstoornis van bloed en lymfe